VOKE, Vereniging Omwonenden Kasteel Eckart te Eindhoven

Belangenvereniging voor natuur- en cultuurbehoud

De Doode (thans Oude) Gracht links en de Dommel vormen de grenzen van de oude Heerlijkheid Eckart. Nu Oude Gracht Oost en De Luytelaer.
De Doode (thans Oude) Gracht links en de Dommel vormen de grenzen van de oude Heerlijkheid Eckart. Nu Oude Gracht Oost en De Luytelaer.

VOKE, Vereniging Omwonenden Kasteel Eckart, opgericht in Eindhoven in 2007, is een buurtbelangenvereniging, die genoemd is naar het kasteel Eckart, dat ooit het bestuurlijk centrum was van de oude Heerlijkheid Eckart.

Deze Heerlijkheid was gelegen op een eiland in de Dommel, met als grenzen de Dommel en de Doode Gracht (thans Oude Gracht). Deze waterlopen vormen heden de grenzen van de buurten Oude Gracht-Oost en De Luytelaar.


De doelen van VOKE

VOKE stelt zich ten doel de elementen van de Heerlijkheid Eckart – de historische en monumentale gebouwen en de natuurgebieden – te behouden en te versterken. Dit in het belang van de buurtbewoners en iedereen die wil komen genieten van dit historische gebied met zijn rijke cultuur, flora en fauna.

De werkwijze van VOKE

Om iets te beschermen moet je het waarderen, om het te kunnen waarderen moet je het kennen. Belangrijke kernwaarden van VOKE zijn dan ook:

kennen → waarderen → beschermen

VOKE verdiept zich in alle bestemmings-, bouw-, en (groen)onderhoudsplannen in de Heerlijkheid Eckart. In een vroegtijdig stadium proberen we de besluitvorming te beïnvloeden: voorspraak, meespraak, tegenspraak. Regelmatig proberen we ook de pers en politiek te interesseren voor de belangwekkende ontwikkelingen in onze buurt.
Door middel van mailings, wandelingen, (informele) bijeenkomsten worden leden en buurtbewoners geïnformeerd. Dit bevordert de betrokkenheid van de buurtbewoners met de ontwikkelingen in de omgeving en haar historie en leidt tevens tot een grotere sociale cohesie, die ook nog door gerichte activiteiten bevorderd wordt (de Zorgzame Buurt).

Inmiddels is VOKE een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Ook zijn we erkend als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Geschiedenis én actualiteiten

Op deze website vindt u allerlei informatie over de lange geschiedenis van de Heerlijkheid Eckart, zoals bijvoorbeeld de bouwgeschiedenis en interessante boeken om naar uit te kijken.

Ook over de activiteiten van VOKE het ontstaan van de vereniging kunt u van alles lezen. We plaatsen regelmatig nieuwsberichten over natuur- en cultuurbehoud in de wijk Oude Gracht Oost.