Boeken

Er zijn over de Heerlijkheid Eckart meerdere publicaties verschenen. Sommige zijn te koop bij  VOKE, andere zijn alleen nog antiquarisch verkrijgbaar. Hieronder geven we per uitgave een afbeelding van de omslag met een korte inhoudsopgave.

Bij de artikelen die bij VOKE te koop zijn, leest u hoe u ze kunt bestellen.


tijdschrift drijehornickels De Heerlijkheid Eckart
In tijdschrift De Drijehornickels

Ter gelegenheid van het jubileum van VOKE in 2018 heeft Heemkundekring Nuenen een themanummer van haar tijdschrift ‘De Drijehornickels’ uitgebracht, dat geheel gewijd is aan de voormalige Heerlijkheid Eckart.
In een vijftal artikelen wordt de geschiedenis van het gebied Eckart; van het kasteel; zijn bewoners, de heren van Eckart; Auberge Eeckaerde (vroeger ‘Het Zwaantje’) en van de ‘gemeentehuizen’ van Eckart beschreven. Daarnaast bevat het een artikel over ‘Terugbeeld’ een project van de heemkundekring en een bijdrage van VOKE over het ontstaan van de vereniging.
Leden van VOKE hebben dit unieke exemplaar gekregen.

Auteur(s): 4 auteurs
Afmetingen: 29,8(h) x 21,0(b) x 0,3 (d)
Aantal pagina’s: 32 plus omslag
Verkrijgbaarheid:  Door lid te worden krijgt u het als welkomstgeschenk.

U kunt het ook kopen.
Maak hiertoe €4,50 over op NL63 INGB 0004 9466 62
T.n.v. VOKE, o.v.v. Themanummer Eckart
en geef uw adres door aan secretariaat@voke.nl
U krijgt het thuisbezorgd.


Geillustreerd boek over de geschiedenis van de Heerlijkheid Eckart en het kasteel. Geschreven door: M.H.G. Op den Buijs Uitgegeven door: Uitgeverij Europese Bibliotheek Eindhoven, open venster op Eckart

Een beschrijving van de geschiedenis van de Heerlijkheid Eckart met grote stappen, beginnend met de geologische beschrijving van het gebied in het Tertiair, om via de prehistorie, via het Stenen Tijdperk, de IJzertijd, na enkele bladzijden aan te komen bij de Middeleeuwen, waar de geschreven geschiedenis van Eckart begint. Ruim aandacht wordt besteedt aan de vele Heren van Eckart en de ontwikkeling van het gebied, dat tot rond 1960 landbouwgebied was en vanaf toen ontwikkeld werd tot de huidige stadswijken Oude Gracht Oost en de Luytelaar. Veel aandacht wordt besteed aan het gebied in de onmiddellijke omgeving van het kasteel Eckart, dat rond 1938 verpleeginrichting is geworden. Het boek is rijkelijk voorzien van foto’s en tekeningen.

Auteur(s): M.H.G. Op den Buijs
ISBN: 90-70427-46-X
Afmetingen: 30,3 (h) x 21,8 (b) x 2,3 cm (d)
Aantal pagina’s: 279
Verkrijgbaarheid: Te bestellen bij VOKE. 

Ledenprijs €7,50 Niet leden: €12,50
Maak het verschuldigde bedrag over op NL63 INGB 0004 9466 62
T.n.v. VOKE, o.v.v. Boek over Eckart
en geef uw adres door aan secretariaat@voke.nl
U krijgt het thuisbezorgd.


Boek over het verdwijnen van platteland van de Eindhovense wijk Woensel Geschreven door: Jos en Bauke Hüsken Uitgegeven door: Heemkundige studiekring KempenlandBoerderijen uitgegumd,
een nieuw stadsdeel ingetekend

In dit boek wordt de geschiedenis van Woensel in kort bestek weergeven. Vervolgens wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de ontwikkeling van de boerderijen in het oosten van Noord-Brabant. Vanaf de prehistorie tot aan de dag van vandaag. Daarbij een groot aantal foto’s die door fotograaf/landbouwer Nard Vogels gemaakt zijn in de periode van 1930 tot 1960.
Het grootste deel van het boek handelt over de boerderijen die in Woensel stonden. Het gebied Acht werd niet onderzocht, evenmin als de oude Sonse gebieden zoals Bokt, Esp en Hoeven.

Wist u dat er in het Woensel van vóór 1960 meer dan 200 boerderijen hebben gestaan? En dat er daar nog een handjevol van over is? Ze zijn bijna allemaal door de gemeente Eindhoven aangekocht en gesloopt om plaats te maken voor het huidige stadsdeel met meer dan 100.000 inwoners.
Weet u waar al die boerderijen hebben gestaan, en wie de eigenaar of bewoner was? De auteurs hebben een oude plattegrond van Eindhoven over de nieuwste gelegd en exact aangegeven op welke locatie deze boerderijen stonden. Zo zijn  ze er in geslaagd om van praktisch alle boerderijen een afbeelding te bemachtigen.

Het onderzoek naar de geschiedenis van deze boerderijen is gedaan door vader en zoon Jos en Bauke Hüsken, beiden al jarenlang lid van de Heemkundige Studiekring Kempenland, die inmiddels helaas is opgeheven. Om zoveel mogelijk feiten boven tafel te krijgen, is het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, het Kadaster in Eindhoven en diverse websites zoals Eindhoven in Beeld grondig uitgeplozen. Ook zijn oud-bewoners en stedenbouwkundigen geïnterviewd, die bovendien veel prachtige opnames aanleverden, die in het boek worden opgenomen.

Auteur(s): Jos en Bauke Hüsken
ISBN: 978-90-804668-0-7
Afmetingen: 23,0 (h) x 16,7 (b)  x 1,6 cm (d)
Aantal pagina’s: 320
Verkrijgbaarheid: Van Pierre Eindhoven,  Antiquarisch.


Publicatie over straatnaamgeving. Geschreven door: Roland van Pareren Uitgegeven door: Heemkundekring De Drijehornick : Nuenen, 1988De straatnamen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Beschrijving en verklaring van alle officieel vastgestelde straatnamen in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten en een speciaal hoofdstuk gewijd aan de straatnamen gelegen op het grondgebied van de voormalige heerlijkheid Eckart, van 1810 tot 1821 een onderdeel van de toenmalige gemeente Nederwetten-Eckart. Inmiddels zijn op dat grondgebied de wijken Oude Gracht (Oost) en De Luytelaer gerealiseerd. Opgenomen zijn de straatnamen in de voormalige heerlijkheid Eckart genoemd in oude akten, de straatnamen vermeld op de kadasterkaart van 1832 en een beschrijving en verklaring van de huidige straatnamen in de wijken Oude Gracht en De Luytelaer, voor zover behorend tot de voormalige Heerlijkheid Eckart. Verder zijn opgenomen alle wegen in het openbaar gebied rond kasteel Eckart op het terrein van Lunetzorg. De Raad van Bestuur van Lunetzorg heeft in 2011 straatnamen vastgesteld voor het openbaar gebied rond kasteel Eckart op advies van een werkgroep waarin ook heemkundekring De Drijehornick was vertegenwoordigd.

Auteur(s): Roland van Pareren
ISBN: n.v.t.
Afmetingen: 21,1 (h) x 21,1 (b) x 1,3 cm (d)
Aantal pagina’s: 280
Verkrijgbaarheid: Heemkundekring De Drijehornick Nuenen