Over VOKE

VOKE, Vereniging Omwonenden Kasteel Eckart, opgericht in Eindhoven in 2007, is een buurtbelangenvereniging, die genoemd is naar het kasteel Eckart, dat ooit het bestuurlijk centrum was van de oude Heerlijkheid Eckart.
Deze Heerlijkheid was gelegen op een eiland in de Dommel, met als grenzen de Dommel en de Doode Gracht (thans Oude Gracht). Deze waterlopen vormen heden de grenzen van de buurten Oude Gracht-Oost en De Luytelaar.

Meer informatie over het ontstaan van VOKE en welke activiteiten VOKE organiseert vindt u op de betreffende pagina’s. In onze wapenfeiten leest u wat we de afgelopen jaren al betekend hebben voor de buurt.