Verenigingsactiviteiten

Vereniging Omwonenden Kasteel Eckart

VOKE zet zich in voor het bespreekbaar maken van de kwaliteit van leven, wonen en buurt onder buurtbewoners. We faciliteren Buurtpreventie en ”Houdt uw straat schoon” We signaleren, bespreken en leggen aan bevoegde instanties, organisaties van ongewenste ontwikkelingen (graffiti, verrommeling) in de buurt en haar omgeving voor. Ook adviseren we buurtbewoners op juridisch gebied m.b.t. de dreigende woningsplitsing of andere ongewenste wijzigingen in de omgeving.

Welstand

De gemeente wil buiten de ring welstandsvrij bouwen toestaan. VOKE organiseert project in Oude Gracht Oost betreffende de “huizen met platte daken”, naar ontwerp van Groosman (gebied tussen Faunuslaan, Argonautenlaan, Damocleslaan en Amazonenlaan) om de beschermde status die het nu heeft zoveel mogelijk te behouden.

Contact buurtbewoners

Contacten tussen buurtbewoners stimuleren door meermalen verschillende kleinschalige initiatieven en activiteiten te organiseren en te faciliteren.

Natuur en Historie

Kennis over de natuur en de historie van de oude Heerlijkheid Eckart overdragen aan de bewoners van het gebied om daarmee het “wij”-gevoel te versterken en te stimuleren actief bij te dragen in het behouden van de kwaliteit van de buurt en omringende natuurgebieden. Dit doen we door lezingen en natuurhistorische bijeenkomsten en wandelingen.

Contact met diverse (overheids)instanties

Contacten met Gemeente Eindhoven, Trefpunt Groen Eindhoven Heemkunde kringen, IVN afdelingen, Henri van Abbe Stichting etc. onderhouden. Kanaliseren van onvrede van buurtbewoners over verkeer in het algemeen en het parkeergedrag van leraren, ouders en leerlingen rond scholen Eckartcollege, Novalis, Vrije School Brabant en ROC’s.

Volgen gemeentelijke publicaties

VOKE houdt diverse gemeentelijke publicaties nauwkeurig in de gaten, zoals de:

  • Bestemmingsplannen
  • Omgevingsvergunningen
  • Evenementenvergunningen
  • Verkeersmaatregelen

De zienswijze van buurtbewoners m.b.t. de gemeentelijke publicaties worden door VOKE  geïnventariseerd, geformuleerd en ingediend bij de betreffende instantie.

Overige activiteiten

  • Overleg met diverse scholen
  • Overleg met Lunet-zorg
  • Jaarvergadering (drukbezocht, tot 80 personen)
  • Natuur- en Cultuurwandelingen

In het activiteiten overzicht (de wapenfeiten) kunt u lezen wat VOKE de afgelopen jaren voor de buurt heeft betekend.