Wapenfeiten

De afgelopen jaren heeft VOKE al aanzienlijk wat betekend voor de buurt Oude Gracht Oost. Hieronder leest u een opsomming van de wapenfeiten van VOKE.

 1. Kasteel beschermd tegen hoogbouw in de onmiddellijke omgeving.
 2. Chauffeurswoning en Koetshuis met succes voorgedragen voor Gemeentelijk Monument
 3. Luiken Koetshuis, Chauffeurswoning en Boerderij weer in oude heraldische kleuren laten brengen.
 4. Bij Hondenlosloopterrein door organiseren overleg tussen wijk en Gemeente voorkomen dat er een ijzeren hekwerk geplaatst werd.
 5. Openen poort bij Hooge Brug.
 6. Overleg met scholen en Lunet over Nuenenseweg.
 7. Verkeersgeluidsmeting Amazonenlaan
 8. Verkeer-enquête Amazonenlaan
 9. Lustrumvergadering met lezing en borrel.
 10. Deelname aan Klankbordgroep Stadspark de Karpen
 11. Organiseren natuur- en cultuurwandelingen.
 12. Bewustzijn gewekt in wijk over historische waarde van het Eiland in de Dommel.
 13. Lezing over Heerlijkheid Eckart bij Gemeente Eindhoven.
 14. Wijk vertegenwoordigd in “Hoogwatergolf Eindhoven”.
 15. Lanen en straten voorgedragen voor cultuurhistorische waardenkaart Eindhoven.
 16. Bezwaarschrift ingediend tegen lichtreclame ROC/SUMMA
 17. Bezwaarschrift ingediend tegen billboards ROC/SUMMA
 18. Advies gegeven aangaande woningsplitsing Argostraat 26
 19. Zienswijze ingediend betreffende bestemmingsplan woonwagenlocatie Orpheuslaan.
 20. Startvergadering Zorgzame Buurt georganiseerd.
 21. Raadsleden in Oude Gracht Oost ontvangen en rondgeleid
 22. Wethouder in Oude Gracht Oost ontvangen
 23. Waarderingssubsidie ontvangen
 24. Beplanting bij Aan de Meet bepleit ter bedekking graffiti
 25. Bijeenkomst rond kapplannen Amazonenlaan georganiseerd ter bepleiting van behoud laanstructuur.