ANBI status

Met ingang van 1 jan. 2017 is VOKE erkend als  ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
De ANBI-status geeft leden en donateurs, maar ook VOKE, een aantal fiscale voordelen.

Gegevens van de vereniging met betrekking tot ANBI:

VOKE (Vereniging Omwonenden Kasteel Eckart)
Amazonenlaan 37, 5631 KX Eindhoven
KvK : 17203089
RSIN : 8176.68.147

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: David Smeulders (voorzitter(at)voke.nl)
Secretaris: Bert Coenen (secretariaat(at)voke.nl)

Beloningsbeleid:
Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van bewijsstukken vergoed.
(Statuten Art. 13 lid 5)

Doel van de vereniging:
De vereniging heeft ten doel in de ruimste zin het behartigen van de belangen van de omwonenden van Kasteel en de voormalige Heerlijkheid Eckart teneinde handhaving van de woon- en leefklimaat in positieve zin te bewerkstelligen, rekening houdend met de belangen mens, dier, natuur en milieu.
(Statuten Art. 3 lid 1)
De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst.
(Statuten Art. 3 lid 3)

Meer informatie over het ontstaan en doel van VOKE kunt u uiteraard op onze website vinden. Hier treft u ook informatie aan over de diverse activiteiten die wij organiseren om de kwaliteit van leven, wonen en buurt onder buurtbewoners bespreekbaar te maken en te houden.
Wat dat precies inhoudt kunt u lezen op onze pagina onder de link verenigingsactiviteiten. Onder de link wapenfeiten vindt u een overzicht van activiteiten waar VOKE zich al voor heeft ingezet.

Overige informatie: