de Zorgzame Buurt

De Zorgzame Buurt is een initiatief van VOKE en buurtbewoners. Samen hebben zij de Zorgzame Buurt in de Oude Gracht Oost in het leven geroepen.

Ontstaan van de Zorgzame Buurt
logo-oudegrachtoost_defDe kiem voor Zorgzame Buurt in Oude Gracht Oost is gelegd toen Han-Paul Spiers in het informele deel van de jaarvergadering van VOKE in 2013 bij een van de bestuursleden de vraag neerlegde, of Zorgzame Buurt niet iets zou zijn om op te starten in Oude Gracht Oost.
Enkele weken later stelde Herman van der Poel dezelfde vraag en had het idee post geval als voornemen. In januari 2014 deed zich door een samenloop van omstandigheden een unieke kans voor; VOKE kreeg van de gemeente Eindhoven een waarderingssubsidie en los daarvan, ook de gelegenheid om een mailing in ons hele gebied, Oude Gracht Oost en De Luytelaer, te verspreiden. In deze mailing hebben we, naast andere zaken, gepolst naar de belangstelling voor zo’n project. VOKE leden werden ook via e-mail benaderd. De respons uit De Luytelaer was te gering, die uit Oude Gracht-Oost ook niet groot, maar voldoende groot om hoop uit te putten. Bestuur VOKE heeft een projectplan opgesteld, domeinnamen gereserveerd en middelen ter beschikking gesteld. Dries Schellekens en Han-Paul Spiers werden benaderd om zitting te nemen in de initiatiefgroep. Deze groep, aangevuld met Leo Vandevondervoort (allen VOKE leden) en Herman van de Poel, heeft onder de bezielende leiding van Dries het project Zorgzame Buurt Oude Gracht Oost ter hand genomen met als initiële doelstelling:

Zorgzame Buurt: een buurt waar mensen op een plezierige manier zelfstandig kunnen wonen als ze minder vitaal, minder mobiel of kwetsbaarder worden. Een buurt waar sprake is van eenvoudige en laagdrempelige hulp en dienstenaanbod, geboden door en voor buurtbewoners.

Opstartvergadering Zorgzame Buurt
Deskundigen zijn benaderd, een uitnodigingsbrief werd opgesteld en in augustus verspreid en op 4 september was de opstartvergadering met een onverwacht hoge opkomst van 115 personen. Zorgzame Buurt Oude Gracht Oost was levensvatbaar. Op het eerste coördinatoren overleg, op 7 oktober 2014, heeft bestuur VOKE het project overgedragen aan de coördinatoren na aangegeven te hebben, technische en financiële middelen ter beschikking te stellen en zich voorts terug te trekken uit de dagelijkse gang van zaken.

Inmiddels zijn er al veel vrijwilligers actief binnen de Zorgzame Buurt. Meer over hun activiteiten kunt u lezen op: oudegrachtoost.nl