Categorie archieven: Verkeer

Parkeerverbod op Nuenenseweg

In 2014 heeft VOKE de commissie Verkeer onder leiding van Annemie Driessen opgericht en op de allereerste vergadering is er een lange lijst met aandachtspunten opgesteld. Met deze lijst zijn we in gesprek gegaan met de wijkagent en de gebiedscoördinator.

Een van de belangrijke onderwerpen was de Nuenenseweg. Deze weg, met in zijn verlengde het voetpad tot aan de Faunuslaan, is een van de iconen  van Oude Gracht Oost. De commissie zag hier twee grote problemen.
Ter eerste maakte het drukke verkeer en het parkeergedrag de verkeerssituatie onveilig voor kinderen en ouders die te voet waren. Ten tweede leidde het parkeergedrag tot een zeer ongunstige groeiomstandig-heden voor de bomen aan de weg. Het veiligheidsargument alleen bleek onvoldoende sterk om verkeersmaatregelen te doen nemen. Daarop hebben we erop gewezen dat de Nuenenseweg, omdat het een weg is van vóór 1900, op de Cultuur Historische Waardenkaart van de gemeente Eindhoven staat en daarmee een beschermde status heeft.

De gemeente heeft de taak deze laanstructuur te beschermen. Kort voor de jaarvergadering kwam de mededeling dat er een parkeerverbod ingesteld zou worden. Dit is ook gepubliceerd in de Staatscourant, waarbij, tot onze trots, VOKE met name genoemd wordt. Publicatie Staatscourant Nuenenseweg (pdf) . Probleem is op dit moment, dat er niet gehandhaafd wordt.