Categorie archieven: Nieuws

GROENONDERHOUD Oude Gracht-Oost

Begin 2021 kwamen buurtbewoners uit de Eratolaan en Dolonstraat samen om over het onderhoud van de openbare groenborders te praten. De laatste jaren is door de Gemeente Eindhoven flink bezuinigd op groenonderhoud. Het onkruid heeft vrij spel en bemesting van borders en bomen is al lang niet meer gebeurd. Ook het speeltuintje aan de Dolonstraat is aan een onderhoudsbeurt toe. Aanleiding om contact te leggen met de Gemeente Eindhoven. De gebiedscoördinator is enthousiast over ons plan en legt contact met de Ergon. Wij informeren de buurtbewoners rond de speeltuin. 

In september en oktober zijn we twee zaterdagochtenden aan de slag gegaan. De Ergon regelde hulp, die gereedschap meebracht en ‘groenafval’ afvoerde. Wie niet mee kon doen, zorgde voor koffie en lekkers. Beide ochtenden sloten mensen zelfs spontaan aan. We hebben onkruid langs de randen van de borders en bij schuttingen verwijderd en het zand van de zandbak schoongemaakt. Het was leuk om op deze manier kennis te maken met elkaar en het resultaat was duidelijk zichtbaar. We willen hier graag een vervolg aan geven en onze andere wensen over het groen kenbaar maken (bv. vervanging van borderplanten, meer bomen, een moestuin, nieuwe speeltoestellen, etc.) Zo kunnen we het groene en leefbare karakter van onze buurt behouden en verbeteren. Een groene buurt verbindt en vergroot het welzijn van de bewoners. 

De eerstvolgende bijeenkomst is begin 2022. Wilt u meedoen en/of uw ideeën met ons delen, stuur dan een email naar groenborders@oudegrachtoost.nl

BOMENAANPLANT hoek Argonautenlaan/Sterrenlaan

De omgevingsvergunning van juli 2020 van het Novalis College bood een mooie gelegenheid om aandacht te besteden aan de deplorabele toestand van de drie kersenbomen op deze hoek die toegang geeft tot Oude Gracht- Oost. Iedere lente staan ze prachtig in bloei, maar door sommigen werden ze alleen gewaardeerd als schaduwverstrekkers voor auto’s, met als gevolg bodemverdichting. Zowel een rapport opgesteld in opdracht van Novalis, als een in opdracht van VOKE, gaf aan dat de resterende levensduur van de bomen beperkt is tot 10 – 20 jaren. Allereerst hebben we de gemeente gevraagd of het door middel van paaltjes het parkeren onmogelijk gemaakt kon worden om zo de groeimogelijkheden te verbeteren. Vervolgens zijn we met de gemeente in overleg gegaan over het aanplanten van drie bomen die op den duur de kersenbomen gaan vervangen. De gemeente stond er niet afwijzend tegenover, maar kreeg de financiering intern niet rond. Uiteindelijk, in april, heeft VOKE zelf heeft drie nieuwe bomen laten aanplanten (Parottia’s). Ze zijn nog wat iel, maar gaan in de toekomst dit stukje buurt verfraaien.

Bezwaar lichtreclame Summa College

Summa College Sterrenlaan 10 heeft een vergunning aangevraagd en verkregen voor het plaatsen van een kunstwerk/reclame op het dak. VOKE heeft de vergunning ingezien en bezwaar ingediend; de procedure loopt.

Het juridische argument dat wij aanvoeren is dat de vergunning in strijd is met het bestemmingsplan. Daarnaast maken we gebruik van de gelegenheid om op te merken dat de directe omgeving veel overlast ondervindt van de scholen in de buurt (zwerfvuil, hangjongeren, parkeer- en verkeersoverlast) en van dit Summa College in het bijzonder (lawaai airconditioning, lichtvervuiling). Ook vestigen wij de aandacht op het feit dat de reclame een ernstige (Engelse) taalfout bevat (ready betekent ‘klaar om te beginnen’), die niet past bij Brainport Eindhoven. Wij verwachten binnen enkele weken ons standpunt voor een commissie te kunnen toelichten. Uiteraard houden wij u op de hoogte.

Bouwplannen Lunet in tuintjes

Lunet gaat in 2017 zijn bouwplannen hervatten.
Eind augustus hebben we (onder embargo) voorgelegd gekregen dat de tijdelijke bouw aan de Nuenenseweg plaats gaat maken voor definitieve bouw. De bewoners worden ondergebracht in een ander tijdelijk gebouw dat gepland is op het Volkstuintjesterrein. In onze reactie hebben wij erop gewezen, dat het beoogde terrein weliswaar een strook, parallel aan de toegangsweg vanaf de Amazonenlaan, omvat die volgens het bestemmingsplan bebouwd mag worden, maar dat een groter deel de bestemming “Groenvoorziening” heeft (zie kaart)
We hebben sterk aangedrongen op het zoeken naar een alternatief en gevraagd het parkeerterrein bij de “zandberg” op zijn bruikbaarheid te onderzoeken. Dit gebied heeft ook deels bestemming “Groenvoorziening”, maar deze keuze zou voorkomen dat er nog meer groen (in de vorm van de tuintjes) verloren zou gaan. Naast andere argumenten hebben we ook nog aangevoerd dat tijdelijke bouw soms wel erg lang kan blijven staan.
Recent is ons medegedeeld, dat nader onderzoek niet tot een alternatieve oplossing heeft geleid en de tijdelijke bouw op het terrein van de volkstuintjes gepland blijft.
(tijdelijke bouw in gebied met ‘”Groenvoorziening” is onder voorwaarden toegestaan).
Een gezamenlijke vergadering van Lunet, Bestuur Tuinders, TGE (Trefpunt Groen Eindhoven) en VOKE kon op korte termijn niet gerealiseerd worden. Het bestuur van de tuinders is recent ingelicht, zodat zij hun leden kunnen inlichten in verband met het komende seizoen.
Hiermee is ook ons embargo opgeheven en kunnen wij u, mede ingegeven door de meerdere vragen die wij van leden-tevens-tuinders gekregen hebben, informeren.
Zodra de plannen gereed zijn worden ze aan VOKE voorgelegd. Pas dan kunnen we ons standpunt ten aanzien van de tijdelijke bouw bepalen en u van de details zoals aanzien nieuw gebouw, bouwverkeer en te rooien groen, op de hoogte stellen.

Wij staan open voor suggesties en informatie.