Herinrichting Amazonenlaan/Damocleslaan

Herinrichting Damocleslaan-AmazonenlaanIn maart 2021 was er een digitale vergadering over het voorontwerp. Verrassend element was de opheffing van het fietspad. Dit zou echter ook voordelen hebben, namelijk het oplossen van de knelpunten bij de Nuenenseweg en het Wasvenpad.

Daarnaast zou er vergroening plaatsvinden door opheffing van het trottoir aan de oostzijde en van parkeerplaatsen.

Een Wijkinfo is doorgestuurd aan allen met het verzoek te reageren naar de gemeente met een kopie naar VOKE/Verkeer. Op dat moment had het bestuur besloten dat VOKE in eerste instantie geen standpunt zou innemen, dit is individueel belang.

Uit de reacties die ontvangen werden en uit een enquête onder bewoners aan de Amazonenlaan velen hadden gereageerd. De overgrote meerderheid wilde handhaving van het fietspad. Daarop hebben we 20 april onze Commissie Verkeer (CV) gevraagd zich sterk te maken voor het behoud van het fietspad. Na maanden intensief overleg ontving de buurt op 4 oktober van de gemeente een wijkinfo met daarin de mededeling dat ‘Na overleg met de Commissie Verkeer van VOKE’ besloten is het fietspad te handhaven. Vergroeningselementen worden in het nieuwe ontwerp meegenomen. Nu probeert Annemie Driessen (voorzitter CV) ook nog de status Slowlane geëffectueerd te krijgen.

Annemie: De slowlane staat in het Bestemmingsplan Oude Gracht-Oost 2017. Het dubbelzijdig fietspad loopt echter niet door tot aan de rotonde op de Orpheuslaan. Daarmee verdwijnt de slowlane langs de Amazonenlaan. Om de slowlane toch te kunnen behouden en aan te leggen heeft de Commissie Verkeer contact gezocht met de fietsburgemeester van Eindhoven. We hebben een bijeenkomst georganiseerd met 4 raadsleden, Stichting Beter Eindhoven, 2 leden van de fietsersbond Eindhoven en een verslaggeefster van het ED. Dat heeft geresulteerd in een artikel in het ED op 10-11-2021. Zowel de Commissie Verkeer als de afdeling Eindhoven van de Fietsersbond hebben een brief naar wethouders M. List en R. Thijs. gestuurd met de vraag om alsnog de slowlane mogelijk te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *