Categorie archieven: Zorgzame Buurt

Startvergadering Zorgzame Buurt

De kiem voor Zorgzame Buurt in Oude Gracht Oost is gelegd toen Han-Paul Spiers in het informele deel van de jaarvergadering van VOKE in 2013 bij een van de bestuursleden de vraag neerlegde, of Zorgzame Buurt niet iets zou zijn om op te starten in Oude Gracht Oost.

opstartvergadering_zorgzamebuurt-300x184Deskundigen zijn benaderd, een uitnodigingsbrief werd opgesteld en in augustus verspreid en op 4 september was de opstartvergadering met een onverwacht hoge opkomst van 115 personen. Zorgzame Buurt Oude Gracht Oost was levensvatbaar. Op het eerste coördinatoren overleg, op 7 oktober 2014, heeft bestuur VOKE het project overgedragen aan de coördinatoren na aangegeven te hebben, technische en financiële middelen ter beschikking te stellen en zich voorts terug te trekken uit de dagelijkse gang van zaken.

Interesse in Zorgzame Buurt?

Steeds meer buurten in Eindhoven richten een ‘Zorgzame Buurt’ op. In het Eindhovens Dagblad zijn hierover verschillende artikelen verschenen:
Zorgzame Buurt heeft de toekomst
Thuis kunnen blijven wonen dankzij buurthulp
Hoogleraar over ‘netwerk van burgers’

Is een Zorgzame Buurt ook iets voor de wijk Oude Gracht Oost? Wij horen graag uw mening. Bij voldoende belangstelling kunnen wij een bijeenkomst organiseren.